MOLDINDCONBANK

CREDIT 0% în 12 rate egale


CERINȚE CLIENȚI:
1. Rezident al Republicii Moldova: cetățean al Republicii Moldova, cetățean străin sau apatrid (apatrid), cu reședința permanentă în Republica Moldova, care deține un document corespunzător eliberat de autoritățile competente ale Republicii Moldova, valabil la momentul împrumutului.
2. Vârsta de la 20 - 70 de ani (vârsta maximă la momentul rambursării creditului).
3. Angajat, experienta minima in munca - 4 luni.
Notă: (Cu excepția pensionarilor și a celor care închiriază bunuri mobile/imobile)
4. Dreptul de proprietate asupra bunurilor imobile (imobile rezidentiale, terenuri pentru constructii sau agricole, gradini) fara grevare (daca suma imprumutului depaseste 100.000 lei).

DOCUMENTE NECESARE:

1. Cartea de identitate (validă).
2. Unul dintre următoarele documente care confirmă situația financiară:
• Extras de cont de card (emis de orice bancă din Republica Moldova), sau
• Informații primite de la Serviciul Fiscal de Stat, sau
• Certificat de salariu, sau
• Adeverinta de pensie cu indicarea obligatorie a pensiei curente sau extras din contul in care se plateste pensia.
• Alte documente pot fi acceptate la discreția Băncii.
3. Dacă este necesar, Banca poate solicita documente suplimentare.


Criteriile de eligibilitate şi restricţiile:

Suma creditului de la 5000 lei 

1. Criteriile de eligibilitate stabilite pentru solicitant şi fidejusor/codebitor,
a) Persoană fizică cu capacitate deplină de exerciţiu - capabilă prin fapta proprie să obţină şi să exercite drepturi civile, să-şi asume şi să execute personal obligații civile;
b) Cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin sau persoana fără cetăţenie (apatrid):
-  care deţine act de identitate corespunzător, eliberat de organele abilitate ale Republicii Moldova valabil la momentul solicitării/acordării creditului.
-  cu domiciliul permanent în Republica Moldova.
c) Vârstă cuprinsă între 20 şi 70 ani - vârsta maximă până la care se va rambursa creditul.
Solicitanţii de credit, care pe perioada derulării creditului vor atinge vârsta standard de pensionare (limita de vârstă, stabilită de legislaţie), obligatoriu vor semna contract(e) de fidejusiune cu persoane fizice, care până la data rambursării integrale a  creditului nu vor atinge vârsta standard de pensionare pentru limita de vârstă, stabilită de legislaţie.
d) Angajat în câmpul muncii, cu o vechime de minim 4 luni (cu excepția pensionarilor și pentru cei care dau în locatiune bunuri mobile/imobile), dacă altfel nu prevede Descrierea produsului/serviciului bancar.
Vechimea la locul de muncă se stabilește reieșind din data angajării la locul actual de muncă, indicat în Chestionarul de solicitare a creditului de către solicitantul/fidejusorul/codebitorul a cărui venituri se iau în calcul la determinarea capacităţii solicitantului de rambursare a creditului și nu este influenţată de:
-  schimbarea temporară a locului de muncă prin deplasare în interes de serviciu sau detaşarea salariatului la alt loc de muncă;
-  transferul salariatului la o altă muncă în cadrul aceluiași angajator, precum şi angajarea prin transfer la o muncă la un alt angajator ori transferarea într-o altă localitate împreună cu angajatorul.
2  Suma plăţilor lunare aferente tuturor creditelor deţinute la moment în toate băncile şi creditului solicitat, nu trebuie să depăşească din salariul/ venitul mediu lunar- Până la 50% din salariul/venitul brut sau 60% din salariul/venitul net
3.  Suma creditelor negarantate detinute inclusive creditul solicitat (fara gaj) maxim 200 000 MDL
4. Solicitantul trebuie sa detina imobil in proprietate daca datoria totala (suma creditelor negarantate detinute inclusive creditul solicitat + creditele detinute de sot/sotie) va depasi    100 000 MDL
5 persoane fizice acceptabile care au istorie de credit buna, satisfacatoare sau fara istorie de credit (daca nu a admis restante mai mult de 60 de zile in perioada ultimelor 5 ani)
6 se va solicitat fidejusiunea (garantia) sot/ satie (dupa caz ) daca datoria totala (suma creditelor negarantate detinute inclusive creditul solicitat+ creditele detinute de sot/sotie) va depasi 100 000 MDL

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  CREDIT 0% în 4 rate egale


Cumpără acum, plătește mai târziu
Ai produsul imediat, dar achiți mai târziu, fără presiuni pe bugetul personal

0%, nimic în plus
Achiți doar prețul produsului în rate egale

Eco friendly
Nu mai utilizăm hârtie, semnezi contractul și achiți direct în aplicația mobilă

Achiți în rate egale
Ai același număr de rate la tot sortimentul

Înainte de a aplica pentru un credit, vă avizăm să luați în considerare capacitățile Dvs. financiare și să oferiți întotdeauna o informație veridică și relevantă despre situația financiară pe care o aveți.

Suma creditului 100 – 60 000 lei

Perioada
4 luni

Credit în
10 minute

Luni – Duminică
8:00 – 20:00

DAE 0%


Poți aplica pentru un credit dacă:
- Ai peste 18 ani
- Ești cetățean al Republicii Moldova sau dispui de viză de reședință de lungă durată
- Ai venitul stabil și regulat
- Ești clientul nou sau ai o istorie creditară bună.


Informatii suplimentare DOXYTERRA :
Bul. Dacia 27, centrul comercial Marița,
MD-2060, Chisinau, Republica Moldova
Tel: 022-888-222
Tel/fax: 022-888-262


Informatii suplimentare IUTE CREDIT:
IUTECREDIT SRL
Chisinău. bd. Stefan cel Mare și Sfânt 182
tel. 022 801 500
fax 022 (022) 801 513
info@iutecredit.md
www.iutecredit.md


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

EASY CREDIT

CREDIT 0% în 4 rate egale

Suma creditului 100 – 60 000 lei

Perioada
4 luni

Credit în
10 minute

DOXYTERRA - Credite simple și rapide prin EASY CREDIT!

INCREDIBIL! CUMPERI ACUM - PLĂTEȘTI MAI TÎRZIU LA CURSUL DE AZI!

CREDIT SUPER AVANTAJOS CU RATE FIXE ÎN LEI, PENTRU TOATĂ PERIOADA DE CREDITARE!


Condiţii de creditare. Cerințe față de client:

Viteza - Aprobarea automata a creditului (pentru clienti IuteCredit) sau 6 minute (pentru clienti noi)

Vîrsta: de la 21 pîna la 65 ani;

Documente necesare: doar buletinul de identitate;

Angajare în cîmpul muncii: minim 3 luni;

Cetăţean al Republicii Moldova


Informatii suplimentare DOXYTERRA :
Bul. Dacia 27, centrul comercial Marița,
MD-2060, Chisinau, Republica Moldova
Tel: 022-888-222
Tel/fax: 022-888-262


Informatii suplimentare EASY CREDIT:

Rep. Moldova, m. Chișinău,

str. Tighina 49/4 et. 2

Telefon: 022-83-88-88

Fax: 022-83-89-01

www.ecredit.md


++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++


IUTECREDIT


Avantajele conlucrării cu Iute Credit:
1. Suma maxima - unica companie care aproba fiecărui client limita de credit
2. Viteza - aprobarea automata pentru clienți IuteCredit si 5-7 minute pentru clienți noi
3. Întrebări minime adresate clientului si colaboratori amabili
4. Finanțarea în baza Buletinul de identitate, Buletin provizoriu sau Permis de ședere, vârsta între 18 și 68 ani, angajați oficial (1 zi) și neoficial (3 luni)
5. Programul de lucru este 7 / 7, pînă la 20:00 – pentru a coincide la maxim cu programul de lucru al magazinelor


 

Conditiile de creditare cu Iute Credit:
1. Vîrsta între 18 și 68 ani (inclusiv pensioneri)
2. Angajati oficial, antreprenori, fermieri, in baza de patenta, etc.
3. Suma creditului 1000 – 35 000 lei
4. Termenul creditului 4 – 24 luni
5. Rata dobinzii 12% anual + comision de eliberare


 

Informatii suplimentare DOXYTERRA :
Bul. Dacia 27, centrul comercial Marița,
MD-2060, Chisinau, Republica Moldova
Tel: 022-888-222
Tel/fax: 022-888-262


Informatii suplimentare IUTE CREDIT:
IUTECREDIT SRL
Chisinău. bd. Stefan cel Mare și Sfânt 182
tel. 022 801 500
fax 022 (022) 801 513
info@iutecredit.md
www.iutecredit.md